Tubakavaba Eesti – kirjutan alla aga osaliselt

Vahel harva on Delfi lugemisest kasu ka. Lisasin mõni hetk tagasi oma toetusallkirja Tubakavaba Eesti toetajate nimekirja. Kuigi ma päris kõigi ettepanekutega nõus olla ei saa, siis põhiosa nendest tasub siiski kujul või teisel toetada. Lisan allpool igale aktsiooni korraldajate poolt välja käidud ettepanekule ka omapoolse lühikese kommentaari.

Tõsta sigarettide jaemüügihindade maksuprotsendi suhtelist osakaalu Euroopa Liidu kõrgemaile tasemele ja/või vähemalt Iirimaa tasemele.

Absoluutselt nõus.

Piirata vajadusel üksikisikutel tubakatoodete sissevedu sh. Euroopa Liidust, võttes kasutusele “erakorralisi meetmeid rahva tervise kaitsmiseks” (sarnaselt Soome otsusele piirata alkoholi sissevedu).

Tubakatoodete sissevedu võiks vajadusel piirata küll. Seda aga näiteks tingimusel, et piirangud rakendavad juhul kui lähteriigis kehtivad madalamad maksumäärad kui Eestis vmt. Seda muidugi eelmise ettepaneku valguses.  

Keelustada suitsetamine söögikohtade hooajalisel laiendusel (välikohvikud) kuna sellega diskrimineeritakse mittesuitsetajad, kes on sunnitud siseruumidesse. Samuti propageerib välikohvikus suitsetamine avalikus ruumis (näit. tänaval) tubakatoodete tarbimist. Tubakatoodete tarbimise keeld toitlustusasutuse siseruumides jõustub 1. mail 2007.

Absoluutselt nõus.

Täiendada jõustuvat tubakaseadust selliselt, et söögikohtade juures asuvad suitsuruumid keelustataks täielikult hiljemalt 2008. aastaks. Meetme eesmärk on tubakatarbimise täielik piiramine avalikus ühiskasutatavas ruumis, vältida tubakatarbimise propageerimist. Samasugune redaktsioon hakkab kehtima Suurbritannias alates 2007. aastast.

Absoluutselt nõus.

Keelustada suitsetamine sarnaselt mobiiltelefoniga rääkimisega autoroolis. Sarnase initsiatiiviga on välja tulnud Briti valitsus, kelle uuringud näitavad et tubakatoodete tarbimine autoroolis on statistiliselt liiklusohtlikum kui mobiiltelefoniga rääkimine. Lisaks liiklusohutuse argumentidele on nimetatud meetmega võimalik vähendada passiivset suitsetamist liiklusvahendis, kaitsta liiklusvahendis viibivaid kaasreisijaid, eeskätt väikelapsi.
ja
Keelustada suitsetamine liiklusvahendis, kus reisib alla 16 aastane reisija. Samasugune meede on vastuvõetud Küprosel alaealiste tevise kaitsmise eesmärgil.

Osaliselt nõus. Auto on siiski inimese privaatsfäär ja täielikult roolis suitsetamise keelustamist toetada ei saa. Auto(rooli)s suitsetamise võiks keelustada juhul, kui autos viibib veel keegi lisaks ühele suitsetajale ja seda hoolimata isiku vanusest ja sellest, kas teine inimene on suitsetaja/mittesuitsetaja.

Piirata suitsetamist kortermajade akendel ning rõdudel. Nimetatud meetme eesmärk on tagada jagatud ruumis elavate kodanike turvalisus. Suitsetamine rõdudel ning kortermajade akendel põhjustab varalist kahju (tuleoht) ning mõjutab negatiivselt üksikisikute tervist.  Paljudel uutel kortermajadel toimib ventilatsioon hoonekarbi välisseinas asuva ventilatsiooniklapi kaudu. Sama ava kaudu sisenevad ruumi naabrist suitsetaja tubakajäägid.

Minu naabrid käivad samuti akna peal ja rõdul suitsetamas vahel ja olen nii mõnigi kord olnud sunnitud seetõttu enda akna lihtsalt kinni panema. Absoluutselt nõus.

Piirata suitsetamist vabaõhuüritustel, näit. rahvuslikel tähtpäevadel, laulupidudel aga ka välikontsertidel. Eesmärk: tubaka nulltolerantsi propageerimine, terve rahva ja tervisliku elukeskkonna loomine, sõnumi edastamine: “suitsetamine ei ole patriootlik tegevus – sarnaselt alkoholi liigtarbimisega kahjustab see eesti rahva tervist ja tema jätkusuutlikkust”

Absoluutselt nõus.

Kaotada aastaks 2008 täielikult suitsetamisalad riigi, kohaliku omavalitsuse ning avalikule õiguslikule asutusele kuuluvatest ruumidest, samuti keelata suitsetamine nimetatud asutuste territooriumil sh. kinnistul. Nimetatud meetme eesmärgiks on kommunikeerida üheselt väliskeskkonnale Eesti riigi tubaka nulltolerantsi poliitikat.

Kuigi eesmärk ei ole sellisena kirja panduna vist täielik ja kõige õigem, olen nõus.

Keelustada tubakatoodete tarbimine kaitseväes kaitseväekohustuse täitjatel.Paljud noored õpivad suitsetama just sõjaväes, üldjuhul alustavad kohustusalused suitsetamist in corpore. See on ebapatriootlik ning ei ole kooskõlas Eesti riigi huvidega.

Ei ole nõus. Senikaua, kuni Eesti riik vägivaldselt sunnib inimesi kaitseväes teenima ei saa minu arvates sellist keeldu kehtestada. Vaba mehe/naisena on igaühel võimalus kuskil omaette oma tervist hävitada – väosas luku taga istudes sellist varianti tihtipeale olla ei pruugi.

Keelustada suitsetamine teatrilaval kuna suitsetavad näitlejad propageerivad riiklikul tasemel (kuna on riigi poolt finantseeritud) suitsetamist ja näitavad halba eeskuju (eriti: alaealised), samuti häirib tubakasuits teatrikülastajat.

Absoluutselt nõus. Sama keeld võiks samas kehtida ka kodumaiste telesaadete ja seriaalide puhul.

Keelustada suitsetamine üldkasutatavatel tänavatel, kaubanduskeskuste parklates, (reguleeritud ja reguleerimata) ülekäiguradadel, vaatamisväärsuste juures ning lisaks ülaltoodud vabaõhuürituste näidetele ka laste- ja kogupereüritustel (a`la Tivoli tuur jms). Keelustada suitsetamine kaubanduskeskuste, haiglate, polikliinikute, muude teenindus- ja kaubandusettevõtete välisuste juures asuval mõttelisel maa alal, näit. 100m2.

Tundub küll osaliselt eelpool toodut dubleerivat, aga nõus.

Terviseohu hoiatused sigaretipakkidel peaksid olema visuaalsed so. piltidega. Teadlased on tõestanud, et visuaalne tervisehoiatus on tulemuslikum tekstil põhinevast hoiatusest. Kehtiv regulatsioon sellist kohustust ei pane. Meetme eesmärk peabki olema tubakatarbijaid shokeerida. Praegustel hoiatustel “tubakas võib tappa” puudub igasugune mõju.

Absoluutselt nõus.

Prügi mahaviskamist sh. sigaretikonide mahaviskamist tuleb karistada. Uuringud on näidanud, et tubakatarbijad reostavad keskkonda rohkem kuna neil on soodumus “kasutatud asjad endast eemale heita.” Samuti on tubakatarbijad potentsiaalsed (metsa)tulekahjude põhjustajad. Sätte eesmärk on tubakatarbijate distsiplineerimine, jäätmealase teabe levitamine.

Tuleb. Võimalus selleks on aga olemas juba praegu ilma igasuguste seaduse muudatusteta. Igaühele jääb muidugi võimalus ise järele uurida mida teevad korrakaitsjad, kui nende silme all suitsukoni maha visata. Samas seda tegevu(settu)st ei saa praeguse sisejulgeoleku olukorra juures ehk ka pahaks panna. Tallinnas reguleerib seda küsimust näiteks linnavolikogu poolt kehtestatud Tallinna linna heakorra eeskirja § 13.

Tõhustada järelvalvet lasteasutuste, koolide ja ühiskondlike hoonete ümbruses, kus suitsetamine on keelatud.  Käesoleval hetkel on järelvalve äärmiselt nõrk. Eesti on noorte ning alaealiste tubakatarbimise statistika osas Euroopa Liidu juhtivaid riike.

Absoluutselt nõus.

Ahjaa. Ei suitseta.