Töötukassa ettekanne noorte tööpuuduse arutelul Riigikogus

Esmaspäeval, 25. oktoobril toimus Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) algatusel Riigikogu konverentsisaalis kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni ühisistung “Noored ja tööturg — probleemid ja lahendused”. Ühisistungil keskendus arutelu eelkõige haridusprobleemidele, tõdedes, et haridussüsteem ja ettevõtlus ei ole piisavalt sünkroonsed vastastikuseid huve arvestama.
 
Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel tõi välja tõsiasja, et põhiosa noortest registreeritud töötuist moodustavad põhiharidusega noored (31%), põhikooli baasil kutseharidusega noored (21%) ja üldkeskharidusega noored (21%). See tõstatas mitmes osalejas küsimuse, miks kutseharidusega noorte osakaal töötuses on nii suur.
 
Vabandan ette ja taha halva videokvaliteedi pärast kuid ülekande kvaliteet paraku seekord paremat ei võimaldanud.