Archive for tallinn - page 5

MUPO… väärteod ja trahvid Mustamäel

MUPO… väärteod ja trahvid Mustamäel

Hommikul alustatu jätkuks, samalt allikalt, riputan siia üles munitsipaalpolitsei statistika Mustamäelt perioodil 01.01.2009 kuni 31.12.2009. Mustamäe linnaosas on eelmisel aastal menetlusse võetud 4622 väärteoasja. Füüsilisi isikuid oli karistatud 4467 korral ja kokku määrati rahatrahve 1 460 520 krooni. Juriidilisi isikuid oli vastutusele võetud 71 korral…

Continue reading →

Millega see MUPO siis õigupoolest tegeleb…

Millega see MUPO siis õigupoolest tegeleb…

Teisipäeval toimunud Mustamäe halduskogu istungil andis lühikese ülevaate Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusest ameti juhataja asetäitja Kalmer Filatov. Peale halduskogu koosolekut palusin tal mõningaid numbreid täpsustada. Kuna talle jäi aga enda sõnul halduskogu koosolekust mulje, et inimestel ei ole mingisugust ettekujutust, kuidas või mida munitsipaalpolitsei teeb,…

Continue reading →

Linnakodanike rahulolu Tallinna avalike teenustega 2009

Linnakodanike rahulolu Tallinna avalike teenustega 2009

Postkastis maandus tore uuring nimega “Linnakodanike rahulolu Tallinna avalike teenustega. Rahvaküsitluse analüüs.”. Küsitletud on möödunud aasta septembris ning olgu ära öeldud, et siinmail traditsiooniliselt, ei tasu andmeid puhta kullana võtta sest Saar Poll on piirdunud vaid 1513 vastajaga terve linna peale. See teeb veidi vähem…

Continue reading →

Pätid ja kaabakad Tallinna linnas.

Pätid ja kaabakad Tallinna linnas.

Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekt andis eelmisel neljapäeval Tallinna volikogus ülevaate Tallinna õiguskorrast. Kui sama ülevaade eelmine kord volikogus oli, sai ta siia riputatud, sedasi ka seekord. Pikemalt refereerima ei hakka… registreeritud kuritegusid on veidi vähem, avastamisi märkimisväärselt vähem.

Continue reading →

Mustamäe halduskogu toetab linnaosa vanemana Lauri Laatsi

Mustamäe halduskogu toetab linnaosa vanemana Lauri Laatsi

Mustamäe linnaosa halduskogu värske koosseis kogunes täna oma teisele erakorralisele koosolekule. Päevakorras oli neli punkti. Arvamuse esitamine linnaosa vanema kandidaadi kohta; halduskogu komisjonide arvu määramine, nende esimeeste valimine ning Mustamäe koolidesse halduskogu liikmete kinnitamine. Esimese päevakorrapunktina kuulasime halduskoguga ära Mustamäe linnaosa vanema kandidaadi, Lauri Laats…

Continue reading →

Iru Kultuurikülaks 2011?

Iru Kultuurikülaks 2011?

Iru külavanem Arno Kannike on Tallinna linnavalitsusele saatnud ettepaneku, mille eesmärgiks on ilmselt Iru küla kuulutamine Kultuurikülaks 2011. Koostöö keskpunktina näeb Iru küla ajaloolist Iru Linnust, mis täna on jäänud Lasnamäe ääremaaks kuna seda ei hooldata ega hallata. Koostöö mõte olevat selles, et kaasates Iru…

Continue reading →

Page 5 of 7 ← First ... 3 4 5 6 7