Archive for Arte Gümnaasium

Uus detailplaneering, muud planeeringud ja vaba konkurentsi tapmine Tallinna koolivõrgus

Uus detailplaneering, muud planeeringud ja vaba konkurentsi tapmine Tallinna koolivõrgus

Mustamäe halduskogu kogunes viimati 9. veebruaril. Arutasime ühte detailplaneeringut, vaatasime veidi teisi planeeringuid ning vaatasime otsa koolivõrgu trendidele Tallinnas. Selle viimase osas olen ise varem omaloomingut teinud näiteks siin. Ülevaade on pikk, lõpuni lugejad eraldi auhindu ei saa. Kõige olulisem koht on lõpupoole. Aiandi tänava…

Continue reading →

TOP 15 sulgemisohus kooli 2011. aastal, Tallinnas

TOP 15 sulgemisohus kooli 2011. aastal, Tallinnas

Reaalne olukord on selline, et õpilaste arv Tallinnas väheneb ning seega on täiesti loogiline, et linn on alustanud koolivõrgu ümberkujundamist selliselt, et see vastaks reaalsetele vajadustele. Piirid on karmilt kirja pandud. Gümnaasiumid, mis ei ole 1. septembriks 2010 avanud gümnaasiumiastmes kahte 10. klassi õpilaste arvuga vähemalt 26 õpilast…

Continue reading →

Mustamäe halduskogu toetab linnaosa vanemana Lauri Laatsi

Mustamäe halduskogu toetab linnaosa vanemana Lauri Laatsi

Mustamäe linnaosa halduskogu värske koosseis kogunes täna oma teisele erakorralisele koosolekule. Päevakorras oli neli punkti. Arvamuse esitamine linnaosa vanema kandidaadi kohta; halduskogu komisjonide arvu määramine, nende esimeeste valimine ning Mustamäe koolidesse halduskogu liikmete kinnitamine. Esimese päevakorrapunktina kuulasime halduskoguga ära Mustamäe linnaosa vanema kandidaadi, Lauri Laats…

Continue reading →

Millistes tingimustes õpivad Sinu lapsed?

Millistes tingimustes õpivad Sinu lapsed?

  Viimasel Arte Gümnaasiumi hoolekogu koosolekul jagas direktor Sirje Ebral hoolekoguga muret kooli amortiseerunud mööbli pärast ja tutvustas ühte võimalikku lahendust. Nimelt on Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse instituut juunikuus kolimas Sotsiaalteaduskonna uude majja Akadeemia teel ja sellega seoses jääb ülikoolil üle auditooriumite mööbel mida uude…

Continue reading →