Soome kutseõppeasutuste õpilasesindused tahavad rohkem poliitikat

Vahel tehakse igasuguseid toredaid kirjatükke mis kordavad iseenesest loomulikke tõdesid. Mitte ainult siinmail, ka näiteks Soomes. Näiteks uuris Anette Karlsson uuris kutsekoolide õpilasesinduste liikmete seisukohti erakonnapoliitka kohta ja leidis, et info kättesaadavus suurendab noorte huvi erakondade ja osalemise vastu. No, olgu, teeskleme üllatust aga vahel on hea üle korrata kui juba postkasti saadetakse. Huvitavam osa on aga see, et tundub, et Soome kutseõppeasutuste õpilasesindused (või siis vähemalt see 29% nende juhtivatest liikmetest, kes selles uurimuses osalesid) tahavad senisest rohkem aktiivset poliitikat.

Uurimises osalenud leidsid, et erakonnatöös pannakse kesksele osale poliitika mõjutamise võimekuse tõstmist ning aktiivsete kodanike kasvatamist (midagi, mida minu arust Eestis ei tehta). Erakonnapoliitika aga jäävat õpilasesindustest üsna kaugeks.

Küsitlusest selgus veel, et mida kõrgem haridus on vanematel, seda positiivsemalt erakonnapoliitikasse suhtutakse. Kodus räägitakse ka rohkem ühiskonnas olulistest teemadest ja poliitikast üldiselt.

Samal ajal, kui Eesti haridussüsteemis poliitikat nagu tuld kardetakse, leidis suur osa osalenud Soome kutseõppeasutuste õpilasesindajatest, et hea oleks, kui esindused rohkem erakonnapoliitikaga tegeleksid ja poliitikas aktiivsemad oleksid. Veidi alla poole vastanutest arvas siiski, et see peletaks osa õpilasi esindustest eemale. Samas 90% kiitis heaks üritused ja tegevused, kus kõik erakonnad esindatud on.

Aga kõik see selleks. Kõige positiivsem on aga see, et erakonnapoliitika suhtes negatiivselt meelestatud vastajad pidasid poliitikutega koostööd siiski oluliseks.

Meil Eestis on valimishooaeg varsti jälle täies hoos – koolide uksed keeratakse lukku, noored peidetakse ära ja kindlasti kutsub keegi kuskil jälle üles noori mitte poliitikasse segama. Ning ega selle teadlikkuse kasvatamisega ka eriti hästi ole…