Seksist noorte ja vanadega…

No ma ei saa. Ma lubasin iseendale, et ei võta seekord sõna aga kuna seda seksi kriminaliseerimise jahu aetakse ikka edasi, siis tõstan siia mõned varasemad seisukohad mis Eesti Noorteühenduste Liidus said koos noorte ja noorteühendustega kujundatud. Olin tookord kõneisikuks. Tänaseni saan naerda: kui räägin valimisea langetamisest 16-eluaastani sõimati veebikommentaarides mind nooreks nolgiks kui aga rääkisin sellel seksiteemal, sõimati samades kommentaariumites hoopis vanaks perverdiks. Vahepeal ei ole midagi muutunud.

2. juuni 2008

Eelmise nädala lõpul osutus popiks teemaks seks ja alaealised. Sotsiaalministeerium rääkis esialgu Euroopa Liidu seadusandluse ühtlustamisest ja pahadest onudest kes internetist otsivad seda mida reaalses elus kätte ei saa. Eesti Noorteühenduste Liit uuris seepeale, miks noorte esindusorganisatsioonidega otseselt noorte õiguseid puudutavas teemas, konsulteeritud ei ole enne mingisuguste ettepanekute tegemist. Ning ministeerium täpsustas veidi, et nemad ikka tahavad lapsi kaitsta. Põhiküsimusele, et miks noorte esindusorganisatsioone ei kaasatud, seejuures vastata ei suvatsetud.

Mida ma aga tegelikult ütlema hakkasin, on see, et mitte mingisugusest ühtlustamisest siinkohal juttu olla ei saa. Huvitav, millega me ühtlustame? EL27-s on madalaim vanusepiir 13 ning kõrgeim 18. Keskmine seejuures 15, mitte 16. Kusjuures, eraldi tasub esile tuua Küprost kus mees-naine anaalseks on lubatud alates 13- aastast, Iirimaal on penetratsioonita seks lubatud alates 15- aastast, Lätis penetratsioonita alates 14… kui igasugused sellised naljad ka sisse arvestada, tuleks nö sugulise kire rahuldamise alampiiri keskmiseks EL27-s hoopistükis 14,8.

Väike tabel, et pilt silme ees oleks.Sotsiaalministeerium, soovib teha selge hüppe, liberaalselt poliitikalt otsejoones 7 karmikäelisema riigi hulka EL-is?

Kusjuures, 14-15 aastastest noortest (Eestis umbes 31 000) on TAI uuringu (PDF) kohaselt seksuaalvahekorras olnud 22,2%. Potentsiaalne seadusemuudatus puudutab seega võimalikult just mingit senituvastamata osa nendest noortest kelle vabatahtlikult valitud partnerid on juhtunud olema 18-aastased või vanemad. Minu tutvusringkonnas on selliseid paare ka praegusel hetkel mitu. Mittevabatahtlikke suhteid reguleerivad aga juba hoopis teised seadused…

Minu väga isiklik arvamus? … pole vaja neid seadusepügalaid näppida ja keskenduda võiks hoopis vastava hariduse ja informatsiooni arendamisele ning karistuste (märkimisväärsele) karmistamisele juba kehtivate seaduste osas. Ning nagu Kuku raadiole laupäevahommikul ütlesin, see seadusepügal ei puuduta mind tõesti mitte kuidagi, pole puudutanud ja mida suurima tõenäosusega ilmselt ei hakka ka puudutama.

 

Eesti Noorteühenduste Liit
4. juuni 2008
PRESSITEADE

Eesti Noorteühenduste Liidu poolt kokku kutsutud ümarlaual osalenud ei toeta sotsiaalministeeriumi ettepanekut keelata täisealiste seks alla 16-aastastega

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) taunis eelmisel nädalal noorteorganisatsioonide kaasamata jätmist Sotsiaalministeeriumi poolt, seoses ministeeriumi ettepanekuga Justiitsministeeriumile, kaaluda noore ja täiskasvanu vahelise suguühenduse või sugukire rahuldamise vanuse alammäära tõstmist seniselt 14. eluaastalt 16. eluaastale. Eile õhtupoolikul kogunes küsimust arutama ENLi poolt kokku kutsutud ümarlaud.

ENLi noortepoliitika juht Gerd Tarand sõnas ümarlaua tulemusi kokku võttes, et arutelul osalenud tervitasid Sotsiaalministeeriumi hilisemat valmisolekut noorte esindusorganisatsioone aruteludesse kaasata ent rõhutas, et mistahes noori puudutavates küsimustes tuleb noorte esindusorganisatsioone kaasata juba kõige esimestes ettepanekute kujundamise etappides.

Sotsiaalministeeriumi ettepanekut vanuse alammäära tõstmiseks enamus arutelul osalenuid ei toetanud.

Tarand selgitas, et “arutelul osalenud leidsid selges enamuses, et seadusemuudatus ei täidaks oma tegelikku eesmärki ega muudaks noorte reaalset seksuaalkäitumist. Samuti leiti üksmeelselt, et kui eesmärgiks on vähendada riske, tuleb noorte vabaduste piiramise asemel keskenduda teadlikkuse ja harituse tõstmisele seksuaalkäitumisest ning suguelu alustamisega kaasnevatest võimalikest tagajärgedest, sest just nendes valdkondades on hetkel tõsiseid puudujääke nii koolis kui kodus”.

Tarand lisas, et arutelu käigus toodi esile ka, et näiteks suhe 15 ja 18 aastaste noorte vahel on tänapäeval juba üsna levinud ning seadusemuudatus võib põhjustada põhjendamatult probleeme vähemalt 22 protsendile 14-15 aastastest noortest, kes on otsustanud täiesti vabatahtlikult ja teadlikult sugueluga alustada.

Ümarlauale kogunenud loodavad, et nii Sotsiaalministeerium kui ka kõik teised riigivõimu teostavad asutused näitavad edaspidi suuremat aktiivsust noorte esindusorganisatsioonide kaasamisel mistahes noori puudutavate teemade arutellu juba nende esimestel etappidel.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 53 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet ning soodustada liikmesorganisatsioonide omavahelist koostööd ja noorte aktiivset osalust ühiskonnas.