Riigikogu teabekeskus kutsub arutlema noorte poliitikasse kaasamise teemal


 
27. oktoobril kell 11:00 toimub Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) seminar
Noorte kaasatus ühiskonnaellu – kas noorel on asja reaalsesse poliitikasse?

 
Ürituse eesmärk on noorteühenduste, poliitikute ja ekspertide osalusel arutada viimasel ajal noorteühenduste poolt teravalt tõstatatud küsimus noorte kaasamisest poliitikasse ja otsustusprotsessidesse. Milliseid osalusmehhanisme noortele riiklikul tasandil pakutakse? Milline koht on selles debatis valimisea langetamisel? Mis valdkonnas ja kas on noored vanuses 15-18 võimelised poliitikas kaasa rääkima ning kas Eesti ühiskonnas on selle järele reaalne vajadus?
 
Kasuta võimalust avaldada arvamust ja küsida küsimusi otsustajatelt!
 

Ürituse kava:

11.00-11.10 Saabumine ja tervituskohv
11.10-11.15 Tervitussõnad ja sissejuhatus – Priit Vinkel, Riigikogu Kantselei valimiste osakonna nõunik
11.15-11.30 Noorte osalus ja valimisea langetamine ENLi seisukohana – Martti Martinson, Eesti Noorteühenduste Liit
11.30-11.45 Ülevaade noorte seas läbi viidud veebiküsitlusest – Gerd Tarand, Noored Sotsiaaldemokraadid
11.45-12.00 RK Põhiseaduskomisjoni seisukohad noortepoliitika põletavamate küsimuste kohta. Edasised sammud noortepoliitika kujundamises – Väino Linde, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees
12.00-12.15 Kodanikuharidus ja noorte osalus – Anu Toots, Tallinna Ülikool
12.15-12.35 Kohvipaus
12.35-13.15 Diskussioon

Seminarile järgneb Noorte Varivalimised 2011 hea tava koostööleppe allkirjastamine.

Üritusele on oodatud nii noorteühenduste esindajad, noorsootöötajad, gümnaasiumiõpilased, ametnikud, poliitikud.

Lisainfo ja registreerimine:
Anna Penne
Riigikogu teabekeskuse infonõunik
anna.penne@riigikogu.ee / 6316 300