Noorteorganisatsioonid taotlevad 16-aastastele valimisõigust

Laupäeval, 17. novembril ENLi üldkoosolekul vastu võetud noorte osaluse seisukohtadega taotletakse kohalike omavalitsuste valimistel valimisea langetamist 16. eluaastani.

ENLi noortepoliitika juhi Gerd Tarandi sõnul on noortele vaja anda enam otsustusõigust kodukoha asjades kaasa rääkimisel. “Võttes arvesse üldisi demograafilisi arenguid on noorte aktiivsem roll ühiskonna kui terviku kujundamisel suisa hädavajalik”, lisas Tarand.

Üldkoosolekul võeti vastu ka ühised seisukohad noorte teavitamise ja nõustamise vallas, millega soovitakse koondada maakondlikud noorte
teavitamis- ja nõustamiskeskused ühtse koordineerimise alla.

Üldkoosolek valis ENLi juhatuse liikmeks finantsvaldkonnas Eesti Noorsooprojekti esindaja Ulrika Hurt’i, kes töötab Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžis.

Haridus- ja teadusministrit noortevaldkonnas nõustavasse Noortepoliitika Nõukogusse valis üldkoosolek Siivi Liiviku noorteorganisatsioonist ELO, Siiri Mikk’i Eesti Evangeelse Luteri Kiriku Laste- ja Noorteühendusest, Kristjan Pommi Eesti Skautide Ühingust, Küllike Altenbergi Eesti 4H-st ja Priit Lomp’i Rahvaliidu Noortest. Noortepoliitika Nõukogu teeb muuhulgas
haridus- ja teadusministrile ettepaneku üle-riigilistele noorteühendustele aastatoetuse jagamise osas.

ENLi revisjonikomisjoni valiti Eero-Jaak Vaitmaa Tartu Ülikooli Rohuteadlaste Seltsist ning Lianne Ristikivi Eesti Gaidide Liidust.

Lisaks kinnitati ENLi üldkoosolekul organisatsiooni arengueesmärgid 2008.
aastaks ning aasta teemaks noorte osalus.

Täna, 17. novembril Tartu Ülikooli Euroopa Kolledþis toimunud Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) XI üldkoosolekul osales 34 ENLi liikmesorganisatsiooni.

Eesti Noorteühenduste Liit on 2002. aastast tegutsev katusorganisatsioon, mis ühendab 51 Eestis tegutsevat noorteühendust. Selle peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet ning soodustada liikmesorganisatsioonide omavahelist koostööd ja noorte aktiivset osalust ühiskonnas. Alates novembrist 2007 on Eesti Noorteühenduste Liit Euroopa Noortefoorumi liige.