Noorte osavõtt Sigdali (Norra) kohalikel valimistel ületas ootuseid

Norras osales 20 omavalitsust 2011. aasta kohalike valimiste raames korraldatud katses – 16-17 aastastele noortele anti võimalus koos ülejäänud kogukonnaga hääletada. Ei mingeid varivalimisi, täiesti seaduslik, siduv ja tavapärane valimisprotseduur.

Tulemused olid äärmiselt positiivsed. Tänaseks on linnavõimud numbrid kokku löönud ja tähelepanelikumalt otsa vaatanud ka noorte osalusele.

Järgnev tabel näitab Sigdali noorte osalemist valimistel:
 

 

See näitab, et valimas käis enamus 16- ja 17-aastastest. Seejuures 16-aastaste valimistest osavõtt oli suurem. Naiste osavõtt valimistest oli suurem kui meeste oma.

Keskeltläbi käis valimiskasti juures 71% 16-aastastest, see tähendab et valimistest osavõtt oli 9% aktiivsem kui kõigi Sigdali valijate puhul kokku (62%).

17-aastaste osavõtt oli aga 53%, st. samavõrra väiksem, kui üldine osavõtt. Sugudevaheline lõhe oli siin selgemalt märgatav, valikas käis 61% naisi ja vaid 46% mehi.

Kui nüüd võrrelda 18- ja 19-aastaste valijatega, tuleb välja, et nooremate valimisaktiivsus oli kordades suurem. 18- ja 19-aastastest jõudis otsustajate hulka vaid 18%.

Tegemist on muidugi üsna väikese omavalitsusega ja laiemaid järeldusi siit teha ei saa, selleks tuleb ära oodata kõiki omavalitsusi haaravad uuringud mis üsna peagi avaldatakse. Samas on selge, et koolitus, teavitus ja kaasamine on Sigdali 16 kuni 17-aastaste noorte seas saavutanud märkimisväärselt positiivse tulemiuse, eriti sensatsiooniliseks peetakse seda, et saavutati keskmisega võrdväärne või isegi parem osavõtt, olukorras, kus vaid 18% 18- ja 19-aastastest valima jõudis.

Kõigist katses osalenud omavalitsustest samaväärseid andmeid veel ei ole, kuid vaikselt tiksuvad sõnumid on valdavalt positiivsed.

Sigdalis on täna aga tehtud mõned lihtsamad järeldused küll. 1) noortele antud võimalus ja panustatud ressurss on ennast kindlalt ära tasunud; 2) noorte teavitamiseks ja kaasamiseks astutud sammud olid väga edukad ning 3) kui eesmärgiks on suurendada noorte osavõttu valimistest ja poliitikas laiemalt, on vältimatuks noorte osaluse toetamine, poliitilise teadlikkuse tõstmine ning selge ja järjepidev pühendumine aktiivsele noorsootööle koos vastavalt selleks eraldatud vahenditega.

Tundub, et Norra liigub aina selgemalt valimisea langetamise suunas ning minu isiklik panus on sellel, et juba järgmisteks kohalikeks valimisteks on Norras valimisiga langetatud 16-eluaastani üleriigiliselt ja püsivalt.

Austrias sai, Norras saab, saaks ka Eestis.