Mustamäe uuest vanemast, Mustamäest

Lauri Laats

Eile õhtune põhiuudis SDE kontorist oli see, et Lauri Laats asub novembri lõpust Mustamäe linnaosa vanema kohale.

Laurile, saab nüüd ainult jaksu ja pealehakkamist soovida. Usun, et tegemist ei ole halva valikuga.

Kolmapäeva õhtune meediakajastus tegi aga meele nukraks. SDE käis oma linnaosa vanema kandidaadi välja vaid paarilauselise tutvustusega ning ilma igasuguse sisuta. Isegi pilti jaksatud juurde lisada. Nõrk, väga nõrk. Mina vastasin eile õhtul lolli järjekindlusega väga erinevate inimeste küsimustele, et Lauri Laats, kes ja miks?

(PS: meedias külge kleebitud sildist „noor” ei tasu ennast segada lasta – Paet, mäletatavasti oli Nõmmet juhtima asudes vist miski 25)

Mustamäe väärib aga enamat kui ainult nime.

Kui Mustamäe 60-70. aastatel ehitati, oli tegemist paljude jaoks unistuse täitumisega. Hetkeks oli tegemist ihaldatud elukeskkonnaga mis sattus ka muusikasse ja raamatutesse. Meenutame Mustamäe valssi, Valtoni Mustamäe armastust. Sügisball maalis Mustamäest muidugi juba veidi erineva pildi. Oluliselt tänapäevasem Agent M ajas aga ühes loos ekseldes Mustamäe juba Lasnamäega segi.

TÄNA TULEKS MEIL RÄÄKIDA MUSTAMÄE REHABILITEERIMISEST

Mustamäe ei ole veel kaotatud, lõplikult getostunud. Mustamäel tuleb rääkida elamufondi uuendamisest ning välja vahetamisest, sealhulgas tuleks Mustamäel leida võimalus osaleda ka Tallinna elamuehitusprogrammides, Mustamäel tuleb rääkida rohealadest ja rohelisest Mustamäest sh hetkel üsna masendavast heakorrast, Mustamäel tuleb rääkida linnaosa elanike jaoks oluliseks probleemiks saanud parkimisest, koolide-lasteaedade ning neid ümbritseva infrastruktuuri korrastamisest ja arendamisest, Mustamäel tuleb rääkida TTÜ-Tehnopoli-haigla-kodanikeühenduste-linnaosa aktiivsest ja sisulisest koostööst, Mustamäel tuleb rääkida uue, uuesti atraktiivse elukeskkonna arendamisest kus kõik soovitav oleks käe-jala ulatuses kuid linnaosal oleks siiski suurepärane ühendus ülejäänud linnaga ning paljust muust.

Tegelikult usun, et Lauri saab ajapikku hakkama.

Kõige suurem viga mida sotsid Mustamäel hetkel teha saavad, on aga ülejäänud Mustamäe meeskonna komplekteerimine inimestest kelledel põhjusel või teisel hakkab lõppema tööleping erakonna kontoris. Mustamäe on ära teeninud ka inimesed, kes Mustamäega seotud.

Ei hakka varjamagi, et ka mina ei soovi järgmist nelja aastat või isegi 16 kuud veeta uuesti halduskogus vaid ideaalis sooviksin teha tõsisemat tööd linnaosa vanema asetäitjana, kureerides noorsootöö, kultuuri-haridus-spordi valdkondi ja ühtteist veel. Minu varasemad kogemused mittetulundussektoris ja Mustamäel annavad selleks hea stardipositsiooni. Linnaosa tunnen paremini kui paljud teised. Uuest linnaosavanemast veidi suurem, kuigi kesine, häältesaak paneks aga taaskord halduskogusse jäädes tõsiselt kulmu kortsutama. Kuigi ka halduskogus annab head tööd teha ning kätt pulsil hoida.

Sotside eesmärgiks võiks nelja aasta pärast olla Mustamäel saada ligikaugu 10 000 häält ehk 2,5 korda rohkem kui oktoobris 2009…