Mustamäe linnaosa vanemana jätkab Helle Kalda

Eile kogunes teisele korralisele koosolekule Mustamäe halduskogu värske koosseis, eelkõige selleks, et moodustada veel puuduvad tööorganid ning halduskogu tööga korralikult pihta hakata.

Päevakorras seekord seega halduskogu arvamuse andmine linnaosa vanema kandidaadi suhtes, komisjonide moodustamine, komisjonide esimeeste valimine ning komisjonide koosseisude kinnitamine.

Esimese päevakorrapunktina tutvustas abilinnapea Eha Võrk halduskogule linnaosa vanema kandidaat Helle Kalda‘t, nimetades teda vahepeal suisa Mustamäe emalõviks. Kalda on Mustamäe linnaosa vanemana töötanud ka 2001-2004 ning 2011-2013, mina olen teda näinud nii halduskogu liikme kui linnaosa vanemana ning sellel ajal kui mina olen halduskogus olnud, on Kalda vast kolmest nähtud linnaosa vanemast parim olnud.

Samas oleks lootnud ka Mustamäel veidi värskemat verd ja ideid näha, Kalda ettekandest paraku oli selge, et Mustamäel senisega võrreldes suurt ei muutu. Sisulisema poole pealt mainis tulevane vana/uus linnaosa vanem loodetavasti lähitulevikus investeeringuid nägevat Mustamäe Polikliinikut, Akadeemia tee 48 hoonet, Kiikhobu lasteaia puuduvat teed. Mustamäel laiemalt minevat lähiajal remonti Reaalgümnaasium ning loodetavasti otsustatakse lõpuks ka 37. keskkooli muutumine põhikooliks (kuigi mina isiklikult paneksin selle kooli lihtsalt kinni, need vähesed allesjäänud õpilased mahuksid tervete klassikomplektide kaupa teistesse Mustamäe koolidesse ilusasti ära).

Traditsiooniliselt näitas halduskogu ka seekord koostöövalmidust uue linnaosa vanemaga ning avaldas Helle Kalda kandidatuurile ühehäälselt toetust. Täna määras linnavalitsus Kalda juba ka ametisse ning alates 12. detsembrist asub ta Mustamäel taaskord tööle.

Pärast taaskohtumist uue/vana linnaosa vanemaga kinnitas halduskogu viis komisjoni. Esialgne ettepanek oli moodustada planeeringukomisjon, keskkonnakomisjon, kultuuri-, spordi- ja hariduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ning revisjonikomisjon ehk samad komisjonid, mis eelmine koosseis.

Kuna eelmises koosseisus juhtisin ise keskkonnakomisjoni, tegin ettepaneku seekord selle tegevust laiendada ja hõlmata ka laiemalt linnamajanduse ja korrakaitse teemad. Pärast arutelu moodustasime halduskogus järgnevad komisjonid ning kinnitasime neile ka vastavalt esimehed:

KOMISJON ESIMEES
Planeeringu- ja linnamajanduskomisjon Tiit Kivikas (KESK)
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjon Kaido Kaaberma (REF)
Kultuuri-, spordi- ja hariduskomisjon Maret Maripuu (REF)
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon Mark Levin (KESK)
Revisjonikomisjon Joonas Vänto (REF)

Opositsioon komisjonide esimeeste kohtadele kandidaate ei esitanud, Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon oli omad jaotused juba teinud.

Halduskogu kinnitas ka komisjonide esialgsed koosseisud (ei jõudnud täpseid koosseise üles kirjutada, seega hetkel siia ei lisa, varsti AKTALis olemas kindlasti).

Isiklikult plaanisin selles koosseisus töötada vaid planeeringu- ja linnamajanduskomisjonis kuid andsin kohapeal nõusoleku osaleda siiski ka keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni töös. Kui keegi soovib halduskogu välise eksperdina mõne komisjoniga liituda, siis vähemalt keskkonna- ja korrakaitsekomisjonis on veel selleks võimalus – andke endast näiteks minule märku.

Kohapeal algatatud küsimuste all anti meile märku, et taaskord on halduskokku tulemas Sütiste tee 17 detailplaneering mida halduskogu varem korduvalt toetanud ei ole. Linnavalitsus on vahepeal teinud esimese lugemise ning teeb jaanuaris teise. Tõenäoliselt ei toeta halduskogu ega linnaosa valitsus planeeringut ka seekord kuid eks arutame uuesti – küsimus suunati planeeringu- ja linnamajanduskomisjoni.

Järgmine korraline halduskogu koosolek toimub Mustamäel 21. jaanuaril 2014.