Mustamäe halduskogu toetab linnaosa vanemana Lauri Laatsi

Mustamäe

Mustamäe linnaosa halduskogu värske koosseis kogunes täna oma teisele erakorralisele koosolekule. Päevakorras oli neli punkti. Arvamuse esitamine linnaosa vanema kandidaadi kohta; halduskogu komisjonide arvu määramine, nende esimeeste valimine ning Mustamäe koolidesse halduskogu liikmete kinnitamine.

Esimese päevakorrapunktina kuulasime halduskoguga ära Mustamäe linnaosa vanema kandidaadi, Lauri Laats (SDE), ettekande ning toimus arutelu.

Lauri on 28 aastane, vabaabielus, ühe lapse isa. Kõrghariduse saanud Tallinna Tehnikaülikoolis kinnisvara haldamise alal. Hetkel tegev kinnisvarahaldusega tegeleva ettevõtte Olemar OÜ juhataja ja ainuomanikuna. Räägib vabalt kolmes keeles sh eesti, inglise, vene. Vabal ajal tegeleb lohesurfiga ning varasemal ajal on tulnud näiteks mitmel korral ka Eesti meistriks vabamaadluses.

Sisulisema poole pealt rääkis Lauri halduskogus vajadusest muuta linnaosa juhtimist inimsõbralikumaks ja efektiivsemaks. Näiteks peab ka linnaasutuses olema klienditeenindus ja selle kultuur samal tasemel parimate eraettevõtetega. Mustamäel lahendust vajavate probleemide seast tõstis Lauri esile parkimist, rohealasid, vaba aja veetmise võimalusi. Noortele tuleks luua enam sportimisvõimalusi jms. Linnaosa tuleb muuta senisest avatumaks, kaasates enam MTÜ-sid, halduskogu jne. Korrastamist vajavad Mustamäe liiklussõlmed ning lahendamist mitmed sotsiaalprobleemid.

Muidugi tunnistas ka Lauri, et raha on vähe ja olemasolevaga tuleb anda parim.

Mõned väljavõtted küsimustest-vastustest:

Maret Maripuu: Miks arvate, et Mustamäe linnaosa valitsuses töötavad inimvaenulikud ametnikud?
Lauri Laats: Ei ole väitnud, et ei olda kliendisõbralikud kuid alati saab paremini, efektiivsemalt ja kasutada enam inimfaktorit. Mitte jääda raamidesse ametnik-linnaosa elanik.

Helle Kalda: oli ka veidi valus kuulda jutte efektiivsuse puudumisest. Ega ometi ei ole kavas asuda ametnikke koondama selle efektiivsuse sildi all?
Lauri Laats: Ei. Pigem vaatame üle koormused ja tööjaotuse.

Aavo Vään: Kuidas kasutada linnaosa lehte kui see alles jääb?
Lauri Laats: LO leht on praktiliselt ainus vahend linnaosa vanema ja linnaosa elanike vaheliseks suhtluseks. Tuleb kasutada efektiivselt.

Lõppkokkuvõttes otsustas halduskogu Lauri Laatsi linnaosa vanemana toetada 14 poolthääle ja 4 erapooletu halduskogu liikme häälega.

Järgmises päevakorrapunktis otsustas halduskogu moodustada 5 komisjoni ning 2 ajutist komisjoni ning valis nende esimehed:

1) Planeeringukomisjon – Tiit Kivikas (KESK)
2) Revisjonikomisjon – Jüri Saar (opositsioon)
3) Kultuuri-, spordi- ja hariduskomisjon – Margarita Tšernogorova (KESK)
4) Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon – Mark Levin (KESK)
5) Keskkonnakomisjon – Gerd Tarand (SDE)
+
6) Korrakaitse- ja tarbijakaitse komisjon – Aavo Vään (KESK)
7) Majanduse- ja eelarvekomisjon – Helle Kalda (KESK)

Opositsioon esitas omalt poolt veel Kultuuri-, spordi ja hariduse komisjoni esimeheks Maret Maripuu ning Korrakaitse- ja tarbijakaitse komisjoni esimeheks Martin Kuke. Paraku need opositsiooni kandidaadid seekord toetust ei leidnud.

Komisjonide koosseisud kinnitatakse järgmisel koosolekul.

Viimase punktina määras halduskogu oma esindajad linnaosa koolides, need said järgnevad:

Tallinna 32. Keskkool – Kalle Jõks
Tallinna 37. Keskkool – Helle Kalda
Tallinna Tehnikagümnaasium – Martin Kukk
Tallinna Mustamäe Gümnaasium – Tiit Kivikas
Tallinna ARTE Gümnaasium – Gerd Tarand
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium – Irina Tšitšejeva
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium – Aavo Vään
Tallinna 53. Keskkool – Igor Kravtšenko
Tallinna Saksa Gümnaasium – Maret Maripuu
Lepistiku Lasteaed-Algkool – Heino Tohver
Mustamäe 1. Lasteaed-Algkool – // kandidaate ei olnud, jääb järgmisele istungile
Mustamäe Laste Loomingu Maja – Tiia Tiik

Mustamäe halduskogu järgmine korraline istung on 8. detsembril kell 16:00. Kõik huvilised on alati oodatud.

Maret Maripuu tegi ettepaneku lisada halduskogu päevakorda juba järgmine-ülejärgmine koosolek punkt Szolnoki turu kohta. See punkt tuleb.