Mustamäe halduskogu pidas viimase koosoleku…

… või siis vähemalt selle koosseisu viimase koosoleku. Poolpidulikule ent töisele lõpukoosolekule kogunesime seekord tavapärase koosolekusaali asemel lasteaias Delfiin, mille arengukava samuti päevakorras oli.

Alustuseks andis aga halduskogu omapoolse lõpliku heakskiidu Männiliiva tn 6 ja J. Sütiste tee 27a kruntide detailplaneeringule. TTÜ poolt arendatava detailplaneeringuga antakse lahendus uuele kergejõustiku ja jalgpalli staadionile koos tribüünihoonega, neljale tenniseväljakule ning parklale. Nähakse ette oleva teedevõrgu korrastamine ja uute jalgteede ning puhkeplatside rajamine. Võrreldes eskiisiga on sisse viidud mõned pisemad kitsendused (a la kanakulli pesitsusajal ehitustegevust toimuda ei tohi) ning täiendava lahendusena lisandub nullkorrus, kus hakkab asuma lasketiir. Sama lahendusega planeeritakse ka J. Sütiste tee äärde jääv linnaliinibusside parkla. Halduskogu toetas planeeringut ühehäälselt.

Kooskõlastasime halduskogus ühehäälselt ka lasteaedade Delfiin ning Kiikhobu arengukavad.

Mustamäelaste jaoks ilmselt kõige huvitavam on aga Vilde tee 91a, 101, 101a, 101b, 101c, 103a, 103b kinnistute ehk vana Szolnoki turu ala detailplaneeringu halduskogu poolne kooskõlastamine.

13002-DP-DP-4-Pohijoonis-Vilde

Täna paikneb kaheksal krundil endine Szolnoki turg ja kauplusehoone, milles tegutseb Comarketi kauplus. Planeeringu koostamise eesmärgiks on anda ehitusõigus uue ja kaasaegse kaubandushoone ehitamiseks (Rimi), võimaldamaks pakkuda paremat ja kvaliteetsemat toidu- ja tarbekaupade kättesaadavust kodulähedusest. Ehitatavasse hoonesse kavandatakse Rimi kauplusehoone koos rendipindadele (nt apteek, seni kauplusehoone vastas tegutsev võtmevalmistus). Kuna hoonestus vajab täielikku väljavahetamist, siis seda ei säilitata vaid ehitatakse uuem ja kaasaegsem, arvestades ka ringliikluse tekkega kaupluse parklasse ja välja E. Vilde teelt.

Tänaste plaanide kohaselt on lootust, et pikalt üheks Mustamäe häbiplekiks olnud Szolnoki piirkond saab uude kuude 2015. aasta jooksul.

Sedasi siis seekord.

Mustamäe halduskogu uus koosseis selgub juba mõne päeva pärast. Kõigile senistele halduskogu liikmetele aga edu valimisteks!