Möödunud nädal poliitikas, pealiskaudselt ja valikuliselt

Postimehe fookuses oli valimisea langetamise teemaKeskerakonna seisukoht, IRLi seisukoht, Rahvaliidu seisukoht, sotside seisukoht, Reformi seisukoht. Roheliste seisukoht Postimeheni ilmselt ei jõudnud kuid teada on, et ka rohelised toetavad valimisea langetamist.

Omalt poolt saan veidi valgust heita siin blogis hiljuti läbi viidud küsitluse tulemustele. Küsitlusele vastas 1128 inimesest (vastanute üldine profiil on siin) toetas või pigem toetas valimisea langetamist KOV valimisel 59%, RK valimisel 39%, EP valimisel 38%. 64% samadest vastanutest pidas valimas käimist ka enda jaoks meelsaimaks osalusvõimaluseks. 68% uskus, et valimisea langetamine suurendaks noorte poliitikahuvi ning 40% leidis, et see samm suurendaks nende enda huvi poliitika/valimiste vastu. 73% vastanutest oli valimisealine, 23% läheks valima siis kui valimisiga langetataks, 4% ei läheks ka siis valima. Enda arvates mõjutavad sellel teemal otsuseid kõige vähem õpetajad, vennad/õed, vanemad/vanavanemad ja valimisreklaamid. Kõige enam mõjutavad enda sõnul ajakirjanduses ja televisioonis nähtu ja kuuldu, valimisprogrammid ja elukaaslased, poisssõbrad, tüdruksõbrad.

Minu varasemad valimisea teemalised kirjutised leiab siit.

Opositsioon loobub Tallinna meedianõukojas osalemisest – Reformierakonna põhjendusi saab lugeda nende veebilehelt. Teades, et hoolimata paratamatu edasi lükkamisest hakkab nõukogu ilmselt sisuliselt ja ka formaalselt eest vedama tänane linnapea, loobuksin ise ka – mitte et keegi minult küsiks. Paratamatult tekib aga ka küsimus, et kas see nõukogu kellelegi peale asjaosaliste üldse korda lähebki?

Riigikogus moodustati kaasaegsete hoonete toetusrühm, mille esimeheks sai Lauri Luik ja aseesimeheks Kalle Palling. Sotsiaaldemokraatidest osaleb toetusrühma töös Indrek Saar. Toetusrühma eesmärk on propageerida ja aidata kaasa kaasaegsete hoonete valdkonna arengule Eestis. Oma tegevusega soovitakse toetada tulevikku suunatud säästvat ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi tänapäevaste ehitiste loomisel.

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas vähendada järgmise aasta sigarettide aktsiisitõusu – Eelnõuga asendatakse sigarettide aktsiisi 20%-line tõus 2011. aastal 10%-lise aktsiisitõusudega 2011 ja 2012. aastal. Samuti määratakse eelnõus, millal on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoote suure kogusega, mis aitab kaasa salasigarettide turu piiramisele läbi karistusmeetmete efektiivsemaks muutmise. Üldiselt ei tundu mulle vajaliku sammuna. Pigem tasuks tõusu % veelgi kergitada.

Eestimaa Roheliste esimeseks eestkõnelejaks valiti Aleksei Lotman.

Viljandimaa Rahvaliidu Noored nõudsid 9. juunil Jaanus Marrandi erakonnast välja viskamist kuid Jaanus Marrandi, Karel Rüütli, Jaan Õunapuu ja Rain Randver jõudsid endas esmaspäeval avastada sotsiaaldemokraatliku maailmavaate. Samal päeval teatas Rahvaliidust lahkumisest ka Tartu maavanem Esta Tamm kes küll hetkel ühegi erakonnaga liituda ei kavatse. Lahkujate tuules hävib Riigikogus ka Rahvaliidu fraktsioon ning sotsiaaldemokraatide fraktsioon kasvab sisuliselt 13 liikmeliseks.

Reformierakond pidas Haapsalus üsna vaikselt üldkoosolekut kuid peaminister unustati ilmselt jälle liiga kauaks päikese kätte. Ansipi uusimaks visiooniks on soov teha Eestist Põhjamaade tiiger, kus on regiooni kõige kiireimini kasvav majandus ja parim haridussüsteem. Põhjamaade tiiger on Ansipi nägemuses moodne, paindlik ja tõhus riik, mis suudab hariduses, energeetikas ja majanduses pakkuda parimat. Reformierakonna esimehe sõnul vajab Eesti suuremat varustuskindlust, sealhulgas oma rahumeelset rahvuslikku tuumaprogrammi. Muidu igati tore mõte kuid me mäletame küll mis juhtus kui Ansip lubas Eesti viia viie rikkaima riigi hulka. Aeg peaministrit vahetada?

55 poolthäälega (28 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (412 SE), mis sätestab põhikooli ja gümnaasiumi õppekorralduse alused, õpilase ning õpilase vanema või eestkostja õigused ja kohustused, kooli töötajate õigused ja kohustused, kooli pidamise ja rahastamise alused ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatava riikliku järelevalve alused.

Järgmisel aastal langeb vanemahüvitise ülempiir 1566 krooni võrra. Kahjuks pole põhjuseks mitte valitsuskoalitsiooni mõistlik otsus vaid paratamatu keskmise palga langus.

Lastekaitse Liit annab Riigikogule üle laste ombudsmani eelnõu.

Ametiühingute Keskliidu volikogu kiitis heaks ametiühingute maksupoliitilised seisukohad, mis näevad ette vajalikud sammud maksusüsteemi õiglasemaks muutmiseks ja riigi tulubaasi suurendamiseks. Sotsiaalselt õiglasema maksusüsteemi tagamiseks tuleb EAKL hinnangul suurendada füüsiliste isikute tulumaksu progressiivsust. Samuti peab EAKL vajalikuks laiendada kapitali/omandi maksustamist, nähes ette erisused inimese põhieluaseme maksustamisele.EAKL soovib riigi tulubaasi suurendamiseks ettevõtte tulumaksu taastamist. Samuti tuleb kehtestada tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, mis motiveeriks ettevõtteid parandama töökeskkonda, aitaks parandada elanikkonna tervist ning vähendaks samas survet ravikindlustuse ja riikliku pensioni eelarvele. Lisaks on EAKL hinnangul vaja suurendada sotsiaalkindlustuse sissetulekuid, laiendades eelkõige ravikindlustust.

Keskerakond taotleb jälle astmelise tulumaksu kehtestamist – esmaspäeval anti RK menetlusse eelnõu mis seaks alates 01.01.2011 sisse astmelise tulumaksu. Kui varem on Keskerakond pidanud vajalikuks kehtestada üle 300.000-kroonisele aastatulule 33-protsendilise maksumäära, siis eelnõuga soovib partei sisse seada kolmeastmelise üksikisiku tulumaksusüsteemi maksumääradega 18, 26 ja 33 protsenti ning lisaks säilitada ka senise tulumaksuvaba astme. Esmaspäeval menetlusse antud eelnõu ei jõua riigikogu ette ilmselt enne sügist, kuna kevadine istungjärk lõpeb algava nädala neljapäeval. Seejärel koguneb parlament taas korralistele istungitele 13. septembril.

Inimesena ning opositsioonierakonna liikmena on mul harva võimalust ametisolevaid ministreid positiivselt meenutada kuid õnneks (siiralt, eks ole) antakse selleks vahel siiski võimalus. Eelmisel nädalal andis selleks hea võimaluse põllumajandusminister Seeder kes tegi oma erakonnakaaslasele majandusminister Juhan Partsile ettepaneku lõpetada alkoholimüük bensiinijaamades, keelustada ka lahja alkoholi välireklaam, vähendada poodides alkohoolsete jookide müügipinda ja piirata uute alkoholi müüvate poodide loomist. Mõistlik samm!

Soome Koonderakond (Kokoomus) valis laupäeval Jyväskyläs peetud koosolekul senise esimehe Jyrki Kataineni ka järgmiseks kaheks aastaks parteid juhtima. Koonderakonna taasvalitud juhtkond on juba jõudnud Soomes taastekitada arutelu kohustusliku rootsi keele püsimisest teise riigikeelena – nimelt on Koonderakonna üldkoosolek võtnud vastu otsuse (häältega 284 – 281) mille kohaselt koolis võtaks rootsi keele koha vabalt valitud teine võõrkeel kuid ametisse valitud juhatus on selgelt välja öelnud, et ei kavatse üldkoosoleku otsust järgida.

Iiri Tööpartei juhib esimest korda populaarsusküsitlusi. Korralised parlamendivalimised peaksid olema küll alles 2012. aastal, kuid Irish Timesi/Ipsos MRBI uuringu kohaselt sooviks 57 protsenti, et valimised oleks juba 2010. aastal. Möödunud neljapäeval kerkis Tööpartei Iirimaal esimest korda arvamusküsitlustes esikohale, tõrjudes valitsuspartei kolmandaks. Kui see korduks valimistel, muudaks see Iiri poliitikat põhjalikult. Küsitlustulemused osutavad, et Tööpartei võiks juhtida esimest korda koalitsioonivalitsust, kuhu kuuluks suurim opositsioonipartei, paremtsentristlik Fine Gael.

EL-i liidrid asuvad pangamaksu teoks tegema – Euroopa Liidu liidrid kavatsevad toetada pankade maksustamist, mis aitaks finantskriisi tohutuid kulusid katta, selgub laupäeval AFP käsutusse jõudnud dokumendist.Kuna ülemaailmset konsensust sellise maksu kehtestamiseks saavutatud ei ole, valmistuvad EL-i liidrid seda 17. juunil Brüsseli tippkohtumisel Euroopas läbi suruma.Tippkohtumise lõppdokumendi mustandi põhjal on liidrid jõudnud kokkuleppele, et “finantsinstitutsioonidele tuleb kehtestada maks, mis kindlustaks nende panuse kriiside kulude tasumises”.Rahvusvaheline Valuutafond, Euroopa riigid ja USA toetavad ülemaailmset pangamaksu, kuid selle vastu on arenenvad riigid ning Kanada ja Austraalia, kes leiavad, et nemad ei pea likvideerima kriisi, mida nad ei ole põhjustanud. Pangamaksu toetavad ka Euroopa sotsiaaldemokraadid. Vaata sotside sellekohast reklaamiklippi YouTubest.

Soome Keskerakond valis laupäeval oma uueks juhiks Mari Kiviniemi (41 aastane tänane avaliku halduse ja kohalike omavalitsuste minister), kellest saab hiljem sel kuul Soome kõigi aegade teine naispeaminister. Ta asub Matti Vanhaneni asemel juhtima valitsust kuni järgmiste üldvalimisteni tuleval kevadel. Majanduskriisi ületamiseks on Kiviniemi esitanud koostööettepaneku juba ka opositsioonierakondadele kellede seas on Soomes hetkel ka sotsiaaldemokraadid. Soome Keskerakonna kongressil esines kõnega ka Eesti Keskerakonna esimees Edgar Savisaar. Soome Keskerakond valis uueks parteisekretäriks viimastel aastatel ajalehe Suomenmaa peatoimetajana töötanud Timo Laanineni kes on sellel kuul juba teine endine meediajuht kes parteisekretäri kohale asub – maikuu lõpus valisid Soome sotsiaaldemokraadid enda parteisekretäriks endise ringhäälingujuhi Mikael Jungneri.

Slovakkia president Ivan Gasparovic tegi pühapäeval peaminister Robert Ficole, kelle vasakpoolne erakond SMER sai parlamendivalimistel enim hääli, ülesandeks üritada valitsus moodustada.Laupäeval toimunud valimistel said parlamendis enamuse paremtsentristlikud opositsiooniparteid, kel on märksa paremad väljavaated valitsus kokku saada. Ficoga nad aga koostööd teha ei soovi. See tähendab, et lisaks Soomele võib naispeaministri saada ka Slovakkia. Paremerakondade koalitsioonivalitsuse juhiks saab ilmselt sotsioloogiharidusega Iveta Radicova.

Belgia pühapäevastel ennetähtaegsetel parlamendivalimistel saatis edu separatistlikku flaami erakonda, mis raskendab eelseisvaid koalitsioonikõnelusi. Suurimaks poliitiliseks jõuks kujunevad siiski flaami ja vallooni sotsialistide parlamendirühm, mistõttu on PS-i juhil Elio Di Rupiol head väljavaated saada uueks peaministriks.