Lissaboni leppega läheb nii nagu ennustasin

Ennustasin mõnda aega tagasi, et kui Tšehhid peaksid Lissaboni leppesse saama enda ääremärkuse, siis tekib neid soovijaid veel. Varem või hiljem ütleb mõni leppe kriitik seepeale, et see ei ole see, milles kokku lepiti ja nõuab uut ratifitseerimist.

Slovakkia on otsa lahti teinud, ähvardades Tšehhi ääremärkusele veto panna juhul kui ka nemad oma märkust lisada ei saa. Slovakkia tahab opt-out võimalust Euroopa Liidu Põhiõiguste Hartast, samuti nagu Tšehhi. Juhul kui selline erand laieneks ka neile, ollakse valmis Tšehhi nõudmiseid toetama. Vastasel juhul ähvardatakse vetoga. Barroso on aga endiselt kindel, et lepe lähiajal ratifitseeritakse.

Slovakkia ise aga on Lissaboni leppe juba ilma igasuguste ääremärkusteta ratifitseerinud. Seda rõhutas ka eesistujamaa Rootsi.

… eks ta sedasi kerima hakkabki. Olgu, tõenäoline on ikkagi, et eranditest loobuvad kõik ja lepe jääb nii nagu on. Kui vaja, kasutatakse selleks telgitaguseid jõumeetodeid.