Lennukid või vulkaan, kumb rohkem CO2 õhku paiskab?

Graafiku originaal asub siin. Igaks juhuks olgu kohe ka öeldud, et sealsest kommentaariumist leiab ka mitmeid eriarvamusi andmete paikapidavuse osas.