Lahja alkohol olgu avalikes kohtades lubatud!

Selline seisukoht sai vahelduseks kirja, ajaloolise mälu huvides ka siia:

Noored Sotsiaaldemokraadid: lahja alkohol olgu avalikes kohtades lubatud!
22.06.2007

Noored Sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et käskude ja keeldudega probleeme ei lahenda ning riiklik alkoholipoliitika peab lähtuma aktsepteeritava riski tasemest.

Justiitsministri poolt aetav alkoholipoliitika väljub Eesti ühiskonnale vastuvõetavatest piiridest ning läheneb absurdile. Kange alkoholi tarbimine kahjustab ühiskonda tervikuna ja selle avalikku manustamist ei tohi mingil juhul lubada.

Noorte Sotsiaaldemokraatide president sõnas, et „kui Lang justiitsministrina jätkab selles küsimuses oma praeguste seisukohtadega siis ühinevad ka Noored Sotsiaaldemokraadid Kesknoorte üleskutsega Langi tagasiastumiseks”.

Noorte Sotsiaaldemokraatide peasekretär Gerd Tarand leiab, et lahja alkoholi tarbimist avalikus kohas tuleb lubada. „Igaühel peab olema võimalus mistahes kohas jahutuseks üks külm õlle juua või perekonnaga pargimurul piknikul olles paar veiniklaasi tühjendada” ütleb Tarand.

Noored Sotsiaaldemokraadid leiavad, et lahja alkoholi avalikku tarbimist tuleb lubada aga kindlasti peab säilima keeld kange alkoholi osas, seejuures tuleb aga ka hüppeliselt tõsta nii lahja kui kange alkoholi aktsiisimäärasid, keelustada igasugune alkoholireklaam igas reklaamikanalis ning radikaalselt suurendada ennetuseks ja teavituseks suunatavaid vahendeid.

Noored Sotsiaaldemokraadid usuvad, et igaüks on võimeline päikesepaistelisel suvepäeval õllejoomisega mõistlikku piiri pidama, arvestama ka kaaskodanike heaoluga ning et Eesti ei vaja alkoholipoliitikat mis põhineb käskudel ja keeldudel vaid poliitikat mille põhimõteteks on vabadus ja ühine vastutustunne.