Küsitlus: 16-aastaselt otsustajaks?

Enne järgmise Riigikogu valimist tõuseb valimisea langetamise teema tõenäoliselt üheks oluliseks teemaks. Eestis ei oleks see esimene kord kui 16-17-aastased valimisõigust teostada saavad. Hiljuti 20. aastapäeva tähistanud Eesti Kongressi valimisel oli vanusepiir samuti seatud just 16-eluaasta juurde. Juba siis leiti, et tegelikult ollakse selleks valmis. Kui valimisiga langetada 2013. aasta kohalikeks valimisteks, puudutaks see otsus otseselt ligikaudu 25 000 noort.

Euroopas on valimisea langetamise osas ka üks väga hea näide. 2007. aastal otsustas Austria nimelt esimese Euroopa Liidu riigina langetada valimisea piiri 16-eluaastani nii kohalikel, regionaalsetel, riiklikel kui ka Euroopa Parlamendi valimistel.

Eestis on valimisea langetamist tugevalt toetanud Eesti Noorteühenduste Liit ja Noored Sotsiaaldemokraadid. Kui huvi, siis taustamaterjali leiad näiteks siit. Soovitan taustamaterjali kindlasti lugeda kuid kuna oluline on sinu hetkearvamus, siis võiksid seda teha hoopis peale küsitlusele vastamist.

Selleks, et teema arutelu oleks sisulisem ning arvestaks võimalikult paljude arvamusega olen kokku panemas infomaterjali erinevate seisukohtade ja statistika kohta. Selle küsitluse andmed on anonüümsed ning neid kasutataksegi just selles samas väljaandes.

Kõigi küsitlusele vastanute vahel loositakse välja reis Brüsselisse, tutvuma Euroopa Parlamendiga. Auhinna on välja pannud MEP Ivari Padar ning peale küsitluse lõppu loosib auhinna välja endine Noorte Sotsiaaldemokraatide president ning tänane Ivari Padari nõunik Euroopa Parlamendis, Jörgen Siil.

Sinu arvamus on kulda väärt! Klik siia, et küsitlusele vastata!