Kohad, kus keegi enam ei ela…

Statistikaameti andmete (REL 2011) kohaselt on Eestis kokku 4438 küla, millest enamikus elab alla saja inimese, sh 102 küla, kus püsielanikke üldse ei ole. Külavanemaks keegi?

Püsielaniketa külad