Kas küündimatu alkoholipoliitika ongi valitsuse meede tööpuudusega võitlemiseks?

Nädalavahetusel juhtus kindlasti mitu maailma muutvat asja. Kõige muu seas usaldati minule noorsotside poliitilise tegevuse koordineerimine ning toimunud noorsotside volikogu võttis vastu ka alkoholipoliitika teemalise avalduse. Ajaloolise mälu huvides riputan selle viimase ka siia:

Noored Sotsiaaldemokraadid: riikliku alkoholipoliitika põhimõtted tuleb valitsuses kinnitada veel enne suve

Laupäeval kogunenud Noorte Sotsiaaldemokraatide volikogu arutas riiklikku alkoholipoliitikat ning selle mõju eelkõige noortele.

Noortele Sotsiaaldemokraatidele valmistab tõsist muret ja meelehärmi teadmine, et valitsus ei ole tänaseni pidanud vajalikuks juba 2009. aasta algul valitsusele esitatud riikliku alkoholipoliitika põhimõtete kinnitamist.

Noorte Sotsiaaldemokraatide volikogu juhataja Elo Tambur tuletas meelde, et hinnanguliselt põhjustab alkohol igal aastal Eestis ligikaudu 1700 inimese enneaegse surma ning alkoholitarbimisest tingitud majanduslik kahju hinnati juba 2006. aastal ligikaudu kuuele miljardile kroonile.

Eesti alkoholitarbimine on Euroopas jätkuvalt esirinnas, kuid kõrgeimalt tasemelt koordineeritud alkoholipoliitikat ei ole valitsus vajalikuks pidanud.

Noorte Sotsiaaldemokraatide hinnangul ei ole normaalne ega jätkusuutlik, et riiklikul tasemel on seega sisuliselt heaks kiidetud olukord, kus eestlased joovad inimese kohta ära 12 liitrit absoluutset alkoholi, keskmise palga eest saab osta vähemalt 60 liitrit viina ning viimase kolme aasta jooksul on alkoholi tarbimine suurenenud või samaks jäänud 60% alla 30 aastastel noortel, kõrgema sissetulekuga ja kõrgema haridusega elanikel.

Tambur leiab, et hetkeolukorrale otsa vaadates saab teha ainult ühe järelduse – juhul kui järgmise 10 aasta jooksul 17 000 inimese alkoholisurm valitsuse tegevusetuse tõttu ei ole tänase valitsuse meede tööpuudusega võitlemiseks, tuleb riikliku alkoholipoliitika põhimõtted valitsuses kinnitada veel enne suve ning alustada koheselt strateegia koordineeritud rakendamist.

Tambur lisas, et eriti kiiret lahendamist vajab rida küsimusi: “tõhustada on vaja noortele suunatud ennetus- ja teavitustööd, alkoholiaktsiisi tuleb märkimisväärselt tõsta, müügikohtasid vähendada, alkoholireklaamile peab kehtima lauskeeld, mis hõlmaks ka sponsorreklaami ning alaealiste alkoholitarbimise osas peab valitsema karm nulltolerants”.

Noored Sotsiaaldemokaadid pakuvad ühe võimalusena välja ka eesmärgi nõuda aastaks 2015 poodides alkoholimüügiks eraldi suletavate müügialade rajamist. Poed, mis seda tagada ei suuda, tuleb sulgeda hiljemalt kella kümnest.

Noored Sotsiaaldemokraadid on alkoholipoliitikale tähelepanu juhtinud ka varem. Oleme teinud ettepanekuid nii müügi- kui reklaamipiiranguteks ning üleskutse üksikute sammude asemel tegeleda terviklahendusega, mis tooks vajalikke muudatusi ennetustöösse, haridusvaldkonda, noorsootöösse ning kutsunud üles leidma atraktiivseid ja usaldusväärseid eestkõnelejaid.

Noored Sotsiaaldemokraadid on Eesti vanim poliitiline noorteühendus, millel on üle 2200 liikme üle terve Eesti.