Euroopa Kontrollikoda: sotsiaalfondist rahastatud naistele suunatud kutseõppe programmid on suvalised ja kontrollimatud

Euroopa Kontrollikoda võttis kätte ja vaatas otsa Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastusel aastatel 2000 – 2006 korraldatud, naistele suunatud, kutsealase koolituse tegevustele. Eritähelepanu all oli programmides osalejate valik ning programmide hindamine ja kontroll. Ehk siis eriaruanne nr 17 pealkirjaga “Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud naiste kutsealase koolitusega seotud meetmete kohta (PDF)

Tulemused olid tegelikult karmid. Kontrollikoda leidis, et 3 miljardi euro mahus vahendite kasutamisel ei lähtutud tihtipeale reaalsetest vajadustest ning ellu viidud tegevused ei olnud otseselt seotud tööruru nõudmiste ega hetkeolukorraga. Meetmed olid liiga laialivalguvad ning keskendumine kindlatele, reaalselt vajalikele, sihtgruppidele oli nõrk, olematu või läbi kukkunud. Projektides osalenud aga ei olnudki tihtipeale need, kelledel oleks tööturule sisenemisel toetust tarvis olnud.

Samas oli Kontrollikoda aga sunnitud ka tõdema, et tulemusi ei olegi võimalik reaalselt hinnata. Indikaatorid olid valesti või liiga kitsalt fokuseeritud, eesmärgid ja sihid seadmata ning kogutud informatsioon ka üldiselt ebausaldusväärne või puudulik. See aga teeb reaalse hindamise võimatuks nii liikmesriikidele kui ka Euroopa Komisjonile.

Eestit aruandes kordagi ei mainitud. Riputasin ta siia lihtsalt kui järjekordse toreda näide sellest kui mõtlematult olemasolevaid vahendeid kasutatud on.

Edit: Õpetajate Leht online – Reede, 5. veebruar 2010 – Vaatenurk – Euroopa haridusraha ei kasutata õigesti.