Alternatiivne visioon Kännu Kuke ümbruse linnaruumist


 
Turu rajamine Kännu Kuke lähistele on tänaseks juba otsustatud, joonised tehtud, raha välja kaubeldud ning rattad veerevad sedasi, et enam ilmselt seisma ei jää. Aga see selleks.
 
Mõnda aega tagasi pidasin kirjavahetust Tõnis Arjusega, kes oli parasjagu koostamas kunstiakadeemias magistritööd arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal. Magistritöö tegeleb poliitika ja ruumi seosega, eeldusel, et poliitilise tegevuse kadumine ruumist on põhjustanud ka kodanike umbusalduse ja võõrandumise poliitikast. Magistritöö võtab uurimuse alla ka poliitiliste parteide olemuse, kuidas nad on on tekkinud ja millist rolli nad mängivad, samuti kuidas nad kommunikeeruvad avaliku arvamusega. Tööga saab täies mahus tutvuda siin, ning kindlasti pakub see Mustamäe jaoks ühe mõtlemapaneva, alternatiivse ja tänastest plaanidest parema visiooni.
 
Magistritöö projektiosaks on Mustamäe linnaosavalitsuse hoone mis selles nägemuses asuks just seal kuhu Tallinn täna turgu rajamas on.
 
ABC-5, ehk Kännu Kukk, näitab selgelt taotlust vabaplaneeringuga paneelelamute piirkonnas pakkuda elanikele nö traditsioonilist linnaruumi, mis looks oma hoomatavas skaalas sotsiaalse elu keskuse. LOV projekt jätkab seda väärtust, rikastades teda omakorda lisa avaliku ruumiga. Toon siin järgnevalt ära magistritöö kokkuvõttes toodud LOV hoone kirjelduse.
 

Projekteeritav hoone kasutab ära käsiteldava ala reljeefi, luues kahekordse hoone mõlema tasapinna ette omaette väljakud. Põhjapoolne väljak on suunatud transiitliikluse poole ja juhatab kodaniku hoone esimese korruse sissepääsu poole, kust pääseb ka otse LOV teenindussaali. Ühtlasi kattub see väljak ühistranspordi ootealaga. Lõunapoolne väljak asub korruse võrra kõrgemal ja on suunatud mikrorajooni poole. Väljakud on ühendatud sujuvalt nii väliruumi kui projekteeritava hoone siseruumi kaudu. Kõrgusvahe tõttu näib LOV lõunapoolt tulijale ABC-5ga samakõrgune ühekordne hoone ning linnapoolt tulijale kahekordne avalik hoone.
 
Lisaks keskkonnaga sulandumisele ja kergesti ligipääasetavusele on hoonele oluline sisemine loogika ning kahe korruse sujuv ühendamine. See on saavutatud läbivate valgusavadega läbi mille pääseb esimese korruse avatud ruumist teise korruse galeriisse. Galerii liigub ümber kogu teise korruse mahu moodustades avaliku ligipääsu kõigi teise korruse ruumidesse. Hoone konstruktsioon on rajatud nii, et ruumide konfiguratsioon oleks võimalikult kergesti muudetav. See on saavutatud postidega, mis asuvad valgusavade nurkades ja galerii siseküljes.
 
Esimesel korrusel ja pääsuga linnapoolsele väljakule asuvad kontoriruumid. Ligi pool kontoriruumidest kuulub linnaosavalitsusele ning ülejäänud pool kohalikele organisatsioonidele. Läbi valgusavade pääseb kontoritest otse teisele korrusele koosolekuruumidesse. Teisel korrusel asuvad väljaku poolses servas kohvik ja laste päevahoid ning teises servas mainitud koosolekuruumid, auditooriumid. Kõik ruumid on vastavalt vajadustele paindliku kasutusega: lastepäevahoiust saab õhtuti huviringide ruum ja koosoleku ruume kasutavad erinevad kodanikuühendused. Koosolekuruumid mahutavad alates kümnest kuni paarisaja inimeseni, võimaldades väga erisuguseid üritusi korraldada. Ühtlasi on võimalik üritusi kohviku abil toitlustada. Ruumide paindlikkus on saavutatud lisaks konstruktsiooni valikule ka läbi kardinseinte kasutusele. Teise korruse galerii töötab lisaks ruume ühendava alana ka nende potentsiaalse laiendusena. Nii saavad siia laieneda nii kohviku lauad kui huviringi molbertid või avalike ürituste pealtvaatajad.
 
Hoone suurimaks fassaadiks on tema katus, mis on samuti potentsiaalselt kasutatav ruum. Katus on struktureeritud kooskõlas ülemise väljakuga. Nii katusel kui väljakul moodustavad abstraktsed madaltaimestikuga kaetud alad üksteise vahele liikumis- ja olemisruume. Olles kindlalt piiratud ja turvaline ala, samas piisavalt mitmekesine, võib katusest saada laste päevahoiu värske õhuga laiendus. Projektiga luuakse tervik, mis näitab kaasaegse pluralistliku ja demokraatliku ruumi võimalikkust. Eesmärk võimalikult palju kohalikke avalikkusi kaasata on saanud võimalikuks läbi asukoha valiku, hoone paigutuse ja tema sisemise loogika.