Gerd Tarand ... aktivist, väikeettevõtja. Kirjutan siin blogis alates 2007. aastast ja peamiselt teemadel Tallinn, Mustamäe, noored, poliitika, (uuem-)meedia, keskkond, sellest mis neil ühist ja muud ning tegelikult annabki seesama blogi minust kõige terviklikuma pildi. Allpool olev on aga minu elukäigu ametlikum ajajoon.

Ühiskondlik tegevus ehk see, mis tegelikult oluline…

alates 10.01.2006 Tallinna Mustamäe linnaosa halduskogu liige
alates märtsist 2013 Euroopa Noortefoorumi noorsootöö töögrupi liige
10.01.06 – detsember 2013 Tallinna Mustamäe linnaosa halduskogu keskkonnakomisjoni esimees
alates 1.12.2009 – detsember 2013 Tallinna Mustamäe linnaosa halduskogu aseesimees
mai 2012 – detsember 2012 Eesti Noorteühenduste Liidu nõukogu esimees
märts 2013 – jaanuar 2014 Eesti Noorteühenduste Liidu nõukogu liige
2010 – august 2013 Juhatuse esimees, asutaja, MTÜ Emerging Media Alliance
alates jaanuarist 2006 Tallinna Mustamäe linnaosa halduskogu keskkonnakomisjoni liige
jaanuar 2006 – detsember 2013 Tallinna Arte Gümnaasiumi hoolekogu liige
alates detsembrist 2009 Tallinna Mustamäe linnaosa halduskogu planeeringukomisjoni liige
mai 2010 – mai 2011 MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid juhatuse liige (poliitikavaldkonna juht)
september 2007 – 2010 Läänemere Riikide Subregionaalse Koostöö (BSSSC) võrgustiku juhatuse liige
september 2007 – 2010 Eesti esindaja Läänemere Riikide Subregionaalse Koostöö (BSSSC) võrgustiku noortevõrgustikus ja noortepoliitika töörühmas
jaanuar 2006 – detsember 2009 Tallinna Mustamäe linnaosa alaealiste komisjoni liige
september 2007 – september 2008 Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika juht (juhatuse liige)
jaanuar 2006 – mai 2008 Tallinna Mustamäe linnaosa halduskogu õiguskomisjoni liige
jaanuar 2006 – mai 2008 Tallinna Mustamäe linnaosa halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige
jaanuar 2006 – mai 2008 Tallinna Mustamäe linnaosa halduskogu kultuuri-, spordi- ja hariduskomisjoni liige
veebruar 2006 – aprill 2008 Tallinna esindaja Läänemere Linnade Liidu (Union of Baltic Cities) noortevõrgustikus
veebruar 2006 – mai 2007 Tallinna linna noortenõukogu liige
aprill 2005 – jaanuar 2008 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatuse liige, Mustamäe osakonna esimees
mai 2007 – detsember 2007 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu liige
september 2004 – aprill 2006 MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid Tallinna klubi esimees
mai 2005 – november 2005 MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid volikogu aseesimees
Tõid leiva lauale...
Omanik ja tegevjuht, Word Link Estonia OÜ
2011 – …
Väikeettevõttest kirjaliku tõlke agentuuri igapäevane juhtimine, raamatupidamine, turundus, kliendi- ja ressursihaldus
Projektijuht, A-Script Service
2010 – 2011
Tõlkeprojektide ja ressursside haldus, tõlkekvaliteedi hindamine, QA, tõlkide ja tarnjate värbamine
Kliendihaldur, Against All Odds OÜ
2009 – 2010
Reklaamivõrgustiku kampaaniate planeerimine, väljatöötamine, reklaamikanalite ja kontseptsioonide koostamine
Kampaaniakoordinaator, MTÜ Mondo
01.02.2009  –  juuni 2009
Noortele suunatud maailmahariduse kampaania planeerimine, elluviimine ning järelanalüüs. Koostööpartnerite leidmine, materjalide valmistamine, suhtlemine partnerite ja meediaga, teema tutvustamine sihtgrupile ning muud projektitegevustest tulenevad tegevused.
Projektijuht (Euroopa Noortenädal 2008),
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
26.05.2008 – 26.11.2008
Euroopa Noortenädal 2008 projekti kontseptsiooni täpsustamine, täpse tegevuskava ja eelarve koostamine ning elluviimine. Sh konsultatsioonimudelite välja töötamine ja elluviimine, koostööpartnerite ja vabatahtlike koordineerimine, meediaplaani koostamine ning elluviimine, projekti infotegevused, konsultatsioonide tulemusena selgunud Eesti noorte arvamuse analüüsimine ning edastamine Euroopa Komisjonile.
Peaspetsialist (noorte osalus),
Eesti Noorsootöö Keskus
24.03.2008 – 20.06.2008
Noorsootöö arendamine, noorte osaluse ja kaasatuse suurendamine, noorte osalusharjumuse ja –teadlikkuse suurendamine, osalusmehhanismide arendamine ja muude Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidest, tööandja korraldustest tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmine.
Projektijuht,
MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit
01.01.2008 – 01.03.2008
Projekti „Maakondlike noortekogude tegevuse koordineerimine ja võrgustiku arendamine“ käivitamine ja juhtimine ning projektijuhi värbamises osalemine. Detailse eelarve ja tegevuskava koostamine, lisaprojektide kirjutamine, projekti juhtgrupi käivitamine, koostööfoorumi korraldamine, maakondlike noortekogudega suhtlemine ning noortekogude tegevuse ja rahastamise hetkeolukorra kaardistamine.
MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid tegevjuht, peasekretär
29.05.2006 – 28.12.2007
Organisatsiooni igapäevane juhtimine, juhatuse töö korraldamine ja koosolekute protokollimine, asjaajamine, dokumendihaldus, raamatupidamine, suhtlemine liikmete ja koostööpartneritega, projektide juhtimine ja projektijuhtide töö koordineerimine, reklaammaterjalide koostamise ja tellimise korraldamine, veebilehe ja elektooniliste infokanalite haldamine, kohalike allüksuste tegevuse koordineerimine ja juhendamine, tegevuskavade, arengukavade ja eelarvete koostamine ning analüüs.
Äripäeva Kirjastuse AS
09.08.2004 – 21.06.2006
Müügiesindaja
See kõige formaalsem haridus...
2010, 2012 – … Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvahelised Suhted BA
2004 -2006 Euroülikool, Rahvusvaheliste Suhete teaduskond, BA (lõpetamata)
2005 Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium (saksa keele eksterneksam)
2001 – 2004 Tallinna Mustamäe Gümnaasium (keeleklass)
1993 – 2001 Tallinna 21. Kool (inglise keele kallak)
Keelel ja meelel olevad keeled...

Eesti
Inglise
Soome