16-aastaselt valima? Maltal, JAH!

Teate, miks Malta noortel talvel tuju hea on? Esiteks, -10 kraadi asemel on neil +10 ning villaseid sokke polegi vaja. Teiseks (või tegelikult esimeseks), tegi Malta parlament 20. novembril ajaloolise otsuse ning langetas kohalike valimiste valimisea 16. eluaasta peale.

Maltast sai seega teine Euroopa Liidu liikmesriik, kus ka 16-17-aastased üleriigiliselt valimiskastide juurde pääsevad!

Malta valimisea langetamise kampaania (erinevalt mõnest teisest riigist) kulges kiirelt ja tõhusalt. Tõsisem kampaania käivitati alles 2013. aastal, kuus kuud hiljem kinnitas parlament otsuse ning esimest korda pääsevad 16-17-aastased valima 2015. aasta kohalikel valimistel.

Valimisea langetamise eelnõu esitati menetlusse valitsuse ja opositsiooni ühise eenõuna ning leidis ka väga laiapõhjalise toetuse, sh on otsust lisaks poliitikutele tugevalt toetanud ka Malta juhtivad sotsioloogid.

Juhtivad poliitikud aga on juba ka selgelt välja öelnud, et olenevalt kohalike valimiste kogemustest langetatakse järgmise loogilise sammuna tõenäoliselt valimisiga tulevikus ka riiklikel ja Euroopa Parlamendi valimistel ning peaminister Joseph Muscat sõnas, et valimisea langetamisega panustatakse tugevalt noorte senisest aktiivsemale osalusele ühiskonnas.

Seekord kinnitatud eelnõuga veel noorte kandideerimisõigust ei puudutatud kuid see tuleb eraldi arutlusele kas enne 2015. aasta valimisi või üsna kohe pärast neid.

Muscat rääkis otsust kommenteerides Malta soovist olla eestvedaja, mitte järgija ning selle otsusega seda kindlasti ollakse, valdav enamik Euroopast on valimisea langetamisel täna ajale lootusetult alla jäänud.